Příloha 1) druhého dodatku odvolání ze dne 21.12.2013